Firma Martilla s.r.o. byla založena v roce 1993 jako obchodníspolečnost orientovanána prodej látek a bytového textilu.V letech 1994-95 působila jako konzultant vrcholového vedení největšího tuzemského výrobcelátka ferrero podlahových textilií Intex. Při sledování nákupního chování zákazníků byly zaznamenány trendy rychlé obměny vzorů, na které nebylo možno především z ekonomických důvodů reagovat, neboť tiskové šablony pro tento tisk jsou značně nákladné. Jedno z řešení pro posílení konkurenceschopnosti našeho klienta bylo zavedení bezšablonového tisku pomocí počítačem řízeného zařízení umožňujícího pružně měnit tiskový desen. Správnost této úvahy dokládá i následný nákup této technologie dceřinnou společností zahraničního strategického investora a jeho následné umístění v areálu továrny.

Jelikož se obdobné trendy se objevily i v oblasti metrového textilu, bylo v roce 1998 rozhodnuto o změně orientace firmy na využití digitálních technologií pro tisk textilních materiálů. Při úvodním seznámení s problematikou byly od července 1998 zkoumány možnosti zavedení digitálního tisku v České republice. Po několika měsících cestování a usilovného shromažďování informací bylo zjištěno, že většina nabízených technických řešení je zpracována poměrně povrchně a nabízí prakticky neupravená zařízení pro tisk na jiná média bez vazby na klasické textilní tiskové technologie neumožňující běžnou výrobu. Celé odvětví se nacházelo ve stadiu úplného zrodu.

Přes všechny nejasnosti a rizika bylo v květnu 1999 instalováno jako první v České republice čtyřbarevné textilní tiskové zařízení systému CMYK dovezené z USA a ještě v tomto měsíci jsou vyrobeny první tisky.V průběhu léta je technologie zkoušena a testována přičemž již v srpnu je zvládnut tisk na většinu přírodních vláken. Na podzim téhož rokuje digitální tisk poprvé představen veřejnosti na výstavě Creative 99 v Praze. Na počátku roku 2000 jsou zkoušeny další materiály a zároveň je vyřešeno i sešívání velkých ploch. Po účasti na prestižní výstavě Reklama 2000 v Praze je vyroben stan s arabskými motivy o výšce 5,5 m pro německou firmu Weberhaus Rheinau-Linx a následně i naše zatím největší tisky trojúhelníky 50*7,5 m sloužící jako čelní obrazy v gigantickém stanu na slavnostech piva ve Stuttgartu. Mimo tyto velké tisky jsou zpracovány i zakázky menšího rozsahu a průběžně je vytvářen fond textilních desénů s fotografickými motivy pro oblast odívání.